Realizacje

Aglomeracja Poznań: Budowa kanalizacji wraz z przyłączami na terenie Szczepankowa w Poznaniu- etap II

Termin realizacji: 20.03.2014 – 15.12.2015 Zakres inwestycji obejmował: 1) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami o łącznej długości 7 271,52 m, obejmująca: a. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 250 o długości 3 960,66 m, b. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 315 o długości 511,03 m, c. Budowę przyłączy kanalizacyjnych z rur […]

więcej »

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja na jej podstawie robót dotyczących magistrali wodociągowej DN600 od ul. Energetycznej do ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie

Okres realizacji: 03.08.2016 – 17.06.2017 r Inwestycja pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja na jej podstawie robót dotyczących modernizacji magistrali wodociągowej DN600” obejmowało modernizację magistrali wodociągowej bez zmiany jej trasy metodą natrysku odśrodkowego polimocznikiem. Magistrala wodociągowa została poddana renowacji na odcinku ok. 1300 m pomiędzy komorą K1 i K2. Metoda ta polegała na nałożeniu […]

więcej »

Firma Terlan realizuje kontrakt „Poznań – magistrala wodociągowa: komory”

Firma Terlan realizuje kontrakt „Poznań – magistrala wodociągowa: komory” składający się z 3 etapów: Etap I: Renowacja komory K15 na magistrali wodociągowej DN1000 mm w okolicach ul. Górniczej 43 w Poznaniu. Termin realizacji: 06.03.2017 ÷ 12.05.2017 Wykonanie modernizacji komory technologicznej magistrali wodociągowej DN 1000 mm położonej w okolicy ul. Górniczej 43 w Poznaniu polegającej na […]

więcej »

XV Konferencja INŻYNIERIA BEZWYKOPOWA 2017

W dniach 06.06 – 08.06.2017 Spółka TERLAN uczestniczyła jako Złoty Sponsor w konferencji organizowanej przez miesięcznik Inżynieria Bezwykopowa, gdzie promowaliśmy naszą najnowszą technologię renowacji rurociągu w technologii natrysku polimocznikiem.  

więcej »

Przepompownia ścieków sanitarnych obsługująca Hotel Mercure w Poznaniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Termin realizacji budowy: 06-03-2016 do 24-11-2016 Charakterystyka budowy: 1. Prace przygotowawcze: wycinka kolidujących drzew. 2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku Si2 – S4 DN250 PVC o długości 23,8 m; od S4 do Przepompowni „P” DN500 PVC – 57,15m. Wybudowana na tym odcinku studnia S2 o głębokości h=6,4m został zrealizowana metodą studniarską ze względu na […]

więcej »

Poznań- sieć wodociągowa w ul. Dąbrowskiego etap I

IMG_2660

Termin realizacji:  10.03.2015 – 17.11.2015 Realizacja ww.  budowy należała do trudnych (technologicznie) i bardzo prestiżowych kontraktów prowadzonych przez firmę Terlan. Kontrakt był dużym wyzwaniem dla kadry inżynierskiej pod kątem organizacji jak i samego wykonania prac renowacyjnych. Na „ Dąbrowskiego” wykorzystano wiele skomplikowanych procesowo technologii bezwykopowych. Renowację sieci wodociągowej wykonano w technologiach: rury ciasnopasowanej PE (U- […]

więcej »

Wykonanie przewiertu sterowanego dla wodociągu dn160 PE100 w ul. Bogusławskiego w Poznaniu

Ilość – 63 m. Okres realizacji robót trwał od 14-10-2015 do 14-10-2015  

więcej »

„Aglomeracja Poznań: Modernizacja Poznańskiego Systemu Kanalizacyjnego (PSK) polegająca na renowacji bezwykopowej sieci kanalizacyjnej: Rejon (Pakiet) nr 2- Zawady, Bałtycka, Chemiczna”

20150909_120842

Okres realizacji:  od 16. 03. 2015 do 15. 11.2015 r W ramach zawartej umowy  wykonujemy w konsorcjum TERLAN- BLEJKAN renowacje Kolektora Prawobrzeżnego I o długości 1633,00 mb, w zakresie średnic od  1000/1720 do 3200/2600 technologią reliningu krótkimi modułami GRP, w celu poprawy stanu technicznego istniejącego kolektora. W zakresie kontraktu wykonujemy również rekonstrukcje  ok. 33 szt. […]

więcej »

Aglomeracja Poznań: Modernizacja Poznańskiego Systemu Kanalizacyjnego (PSK) polegająca na renowacji bezwykopowej sieci kanalizacyjnej: Rejon (Pakiet) nr 1- Śródmieście, Wilda, Dębiec, Łazarz, Jeżyce.

renowacje_PSK1

Okres realizacji:  od 16. 03. 2015 do 15. 11.2015 r W ramach zawartej umowy wykonujemy renowacje kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej o długości 20 013,00 mb kanału, w zakresie średnic od  200/300 do 600/900 technologią CIPP szkło UV- rękawem z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV, w celu poprawy stanu technicznego istniejących kanałów, ograniczenia infiltracji wód gruntowych do […]

więcej »

Renowacja sieci wodociągowej DN150 w ul. Słowackiego na długości 134m i wymiana magistrali wodociągowej DN500 na długości 38m zlokalizowanej w ul. Roosevelta na odcinku od skrzyżowania z ul. Słowackiego do przyłącza wodociągowego budynek nr 18 w Poznaniu

Okres realizacji robót trwał od 28.07.2012r. do 08.08.2012r.

W ramach zawartej umowy wykonano: renowację wodociągu o średnicy od DN150 w technologii Compact Pipe o długości 134mb, ułożenie nowego wodociągu z rur PE DN500 o długości 38mb, ułożenie nowego wodociągu z rur PE DN150 o długości 40mb. (więcej…)