Aglomeracja Poznań: Modernizacja Poznańskiego Systemu Kanalizacyjnego (PSK) polegająca na renowacji bezwykopowej sieci kanalizacyjnej: Rejon (Pakiet) nr 1- Śródmieście, Wilda, Dębiec, Łazarz, Jeżyce.

Okres realizacji:  od 16. 03. 2015 do 15. 11.2015 r

W ramach zawartej umowy wykonujemy renowacje kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej o długości 20 013,00 mb kanału, w zakresie średnic od  200/300 do 600/900 technologią CIPP szkło UV- rękawem z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV, w celu poprawy stanu technicznego istniejących kanałów, ograniczenia infiltracji wód gruntowych do wnętrza kanałów ściekowych oraz eksfiltracji ścieków. W zakresie kontraktu wykonamy również renowacje ok. 501 szt. studzienek kanalizacyjnych metodą natrysku odśrodkowego wraz z wymianą włazu oraz ok. 2823 szt. kształtek kapeluszowych celem uszczelnienia włączeń przykanalików  do sieci kanalizacyjnej poddanej renowacji.