Aglomeracja Poznań: Budowa kanalizacji wraz z przyłączami na terenie Szczepankowa w Poznaniu- etap II

Termin realizacji: 20.03.2014 – 15.12.2015
Zakres inwestycji obejmował:
1) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami o łącznej długości 7 271,52 m, obejmująca:
a. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 250 o długości 3 960,66 m,
b. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 315 o długości 511,03 m,
c. Budowę przyłączy kanalizacyjnych z rur PVC DN160 i DN200 o łącznej długości 2 799,83 m w ilości 202 szt.,
d. Nabudowanie studni kanalizacyjnych DN1000 na sieci w ilości 128 szt.,
e. Nabudowanie studni kanalizacyjnych przyłączeniowych DN1000 w ilości 43 szt.,
f. Nabudowanie  studni kanalizacyjnych przyłączeniowych DN425 w ilości 80 szt.,
g. Czyszczenie hydrodynamiczne wykonanej sieci kanalizacyjnej,
h. Inspekcję CCTV wybudowanej sieci kanalizacyjnej,
2) Budowę sieci kanalizacyjnej tłocznej o długości 631,87m, obejmującą:
a. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE DN 180 o długości 631,87 m,
b. Nabudowanie studni czyszczakowych wraz z armaturą o średnicy DN1000 w ilości 3 szt.
c. Czyszczenie hydrodynamiczne wykonanej sieci kanalizacyjnej,
d. Inspekcję CCTV wybudowanej sieci kanalizacyjnej,
3) Budowę sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości 2 637,27 m, obejmującą:
a. Budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur betonowych DN300 o długości 1877 m,
b. Budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC DN315 o długości 31,43 m,
c. Budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur betonowych DN400 o długości 423 m,
d. Budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur betonowych DN600 o długości 305,84 m,
e. Nabudowanie studni betonowych DN1000 w ilości 66 szt.
f. Montaż separatorów koalescencyjnych z zintegrowanym osadnikiem z by-passem wewnętrznym o średnicy 2500 mm w ilości 3 szt.,
g. Montaż separatorów koalescencyjnych z zintegrowanym osadnikiem z by-passem zewnętrznym o średnicy 2000 mm w ilości 1 szt.,
h. Czyszczenie hydrodynamiczne wykonanej sieci kanalizacyjnej,
i. Inspekcję CCTV wybudowanej sieci kanalizacyjnej,
4) Budowę przepompowni sięcków o wydajności Q= 19,94 l/s, wraz z zagospodarowaniem terenu i ogrodzeniem, obejmującą:
a. Nabudowanie komory pompowni o średnicy DN1500,
b. Montaż instalacji pompowej wraz z AKPiA,
c. Montaż ogrodzenia pompowni wraz z systemem klucza uniwersalnego w systemie Abloy,